Co je vlastně zač, občanské sdružení, nyní spolek ROMA VICTOR? Je to parta mužů i žen od 17 let do důchodového věku, otců rodin, studentů, středoškolsky i vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří se rádi baví a mají rádi šerm a období starověkého Říma. Naše sdružení bylo založeno někdy v roce 2006 . Shodou okolností měl v té době premiéru Oscary ověnčený film Gladiátor. Vybrali jsme si XIII. legii Geminu Augustu, založenou Gaiem Juliem Caesarem, která sice přímo nepůsobila na našem území ale byla dočasně převelena, do nově založené pevnosti ve Vindoboně. (dnešní  Vídeň) .

Období které znázorňujeme, je za vlády Tita Flavia Vespasiana r.69 - 79. Jeho vláda je dobře známa především daňovými reformami, jimiž se mu podařilo obnovit pořádek a finanční stabilitu říše, úspěšným tažením proti Židům a četnými ambiciózními stavebními projekty, mezi nimiž vyniklo zvláště Koloseum.

Legio XIII Gemina

 
 

 

Slavní bojovníci XIII Legio Geminy Augusty, kteří bojovali a umírali za slávu Říma, od doby vzniku XIII Legie až do její zániku   

    

                                                                                                  


                

 
 

                                   
                                               

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

SHS ROMA VICTOR LEGIO XIII Komenského 271
Červenka 78401
ICO: 27039749
Tel.: +420 604 591 354
+420 731 977 559
+420 776 319 488
romavictor@romavictor.cz